Orang-Orang Indonesia di Pulau Pinang

Pemisahan Semenanjung dari Kepulauan Nusantara
Pada tahun 1824, Belanda dan Inggeris menandatangani perjanjian Anglo-Dutch Treaty yang memisahkan semenanjung dari kepulauan Nusantara ke dalam sfera pengaruh masing-masing. Sempadan negara-bangsa, Malaysia dan Indonesia adalah natijah dari treati ini. Kesan dari treati tersebut melewati arena politik dan ekonomi; malah mempengaruhi pemikiran dan diskusi akademik. Di bekalang hari, `realiti’ perbatasan politik Malaysia-Indonesia telah membataskan penelitian sejarah sehingga menyebabkan pemisahan artifisial antara rakyat di kedua negara tersebut. Akibatnya, kefahaman kita mengenai sejarah kita – dahulu dan sekarang – menjadi kabur dan keliru. Dalam kerangka pemisahan ini, sarjana dan pentadbir Eropah di “British Malaya” mencipta dan mentakrif batas-batas atau ciri-ciri keMelayuan. Kemudian, batas-batas keMelayuan ini disambut dan dipertahankan oleh ahli-ahli sejarah nasionalis-revisionis dan para akademik sesudah Merdeka.

Percobaan untuk mempribumikan sejarah Malaysia mencetuskan pendekatan sejarah daripada pandangan “Melayu” yang ekslusif. Versi “Melayu” sejarah Malaysia ini dirangsang oleh sentimen nasionalis sempit (ketaksuban Melayu). Identitas/jati diri “Melayu” yang telah dibetnuk oleh prasangka orientalis telah membawa kepada “administrative ethnic cleansing” yang memadamkan sejarah pribumi bukan Melayu dengan meMelayukan mereka dalam sejarah Melayu’dan sejarah Malaysia. Sekaligus ini, menidakkan kemajmukan manusia di rantau ini menjadi satu rumpun, yakni rumpun Melayu.

Kemajmukan Tanda Kebesaran Allah
Kemajmukan adalah satu “ayat” (tanda kekuasaan) dan kebesaran Allah dari ayat-ayat Allah dalam penciptaan. Islam hanya mengakui “ketunggalan” semata bagi Zat Allah subhana wa ta’ala, dan tidak bagi makhluk dan seluruh alam. Selain Zat Allah, kejadian dan penciptaanNya berdiri di atas kemajmukan termasuk dunia makhluk (manusia, haiwan, dll.).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”. ar-Rum: 22

“Dan, tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu…” al-An’am: 38

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. al-Hujarat: 13

“Jikalau Tahunmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu….’ Hud: 118″…Sekiranya Allah menghendaki nescaya kamu dijadikanNya suatu umat (sahaja)…” alMaai’idah: 48

“…Sekiranya Allah menghendaki nescaya kamu dijadikanNya suatu umat (sahaja)…” alMaai’idah: 48

Perpindahan Orang Indonesia Ke Pulau Pinang Zaman Pra-British
Hanya dengan mengenepikan keseluruhan premis yang menggariskan sejarah semenanjng dan kepulauan Nusantara, barulah kita boleh mula mengerti betapa intimnya hubungan di antara dua negara – Malaysia-Indonesia – yang terpisah oleh warisan penjajah.

Orang-orang Indonesia telah merantau atau berhijrah ke Pulau Pinang sebelum kedatangan Inggeris lagi, dan gejala ini berterusan sampai ke ini hari. Mereka datang sebagai pedagang, perantau, hamba abdi (budak), pelajar, pelarian ekonomi dan kemudian sebagai pelarian politik. Kehadiran mereka membawa perubahan, inovasi sekaligus memperkayakan sejarah semenanjung.

Sebelum kedatangan Kapten Francis Light ke Pulau Pinang, tiga beradik yang mempunyai kaitan dengan keluarga diraja Minangkabau di Sumatra Barat, merantau ke Pulau Pinang. Mereka mendapat izin daripada Sultan Ahmad Tajuddin, yang juga berketurunan Minang, untuk menetap di Pulau Pinang bersama dengan pengikut-pengikut mereka. Tiga beradik tersebut adalah Nakhoda Bayan, Nakhoda Intan, yang juga dikenali dengan nama Haji Mohamed Salleh, dan Nakhoda Kechil, yang juga dikenali Nakhoda Ismail. Mereka menguasai pesisir Bayan Lepas dan Balik Pulau, Gelugor dan Tanjung.Nakhoda Kechil, malah membantu Kapten Francis Light membangunkan kubu yang kemudiannya disebut sebagai Fort Cornwallis.

Nakhoda Kechil membuka Jelutong dan mendirikan Masjid Jelutong. Nakhoda Intan pula membuka pemukiman di Batu Uban dan mendirikan Masjid Batu Uban. Kuburnya dianggap keramat dan didatangi pengunjung-pengunjung. orang-orang Indonesia juga mendirikan Masjid Melayu Acheen Street, Masjid Acheh, Masjid Lama dan Masjid Bahru Sungai Pinang.

Orang-Orang Aceh di Pulau Pinang
Pada sejarah awal Pulau Pinang sebagai koloni British, kebanyakan orang Indonesia yang datang ke Pulau Pinang adalah orang-orang Aceh. Malah pada awal abad ke 19, orangorang Arab yang datang ke Pulau Pinang datang dari Aceh, dan aliran yang pertama menetap di Acheen Street (Lebuh Acheh) hari ini. Selain dari Acheen Street, tempattempat lain di Pulau Pinang yang mengingatkan kita kepada asal usul Indonesianya ialah Kampong Palembang, Kampong Deli, Kampong Ambon, Kampong Jawa dan seterusnya.

Dato’ Abdullah Hussain, Sastrawan Negara berketurunan Aceh, menulis bahawa: “Menurut cerita mulut, orang-orang Aceh lebih dulu datang ke Pulau Pinang daripada Francis Light. Mereka datang sebagai pedagang dan menjual dagangannya di suatu kawasan yang terbuka pada masa itu dikenali sebagai Teluk Jelutung (sekarang bernama Kampung Pulau, Jalan Perak), Kawasan Teluk Jelutung ini meliputi Kampung Rauna (Jalan Counter Hall) dan Kebun Lama (Jalan Langkawi dan Jalan Terengganu). Kesan kedatangan orang Aceh di Pulau Pinang sampai ini masih ada lagi seperti Sungai Aceh di Pulau Pinang dan Seberang Perai. Masjid Aceh di Jalan Langkawi ialah wakaf daripada Tengku Nyak Itam, Lebuh Aceh (dulu Acheen Street), dan Lorong Nyak Abu dengan masjidnya sekali”.

Enam tahun setelah pos perdagangan British didirikan di Pulau Pinang pada 1786, Light melaporkan bahawa beratus-ratus orang Indonesia berdatangan ke Pulau Pinang dari Sulawesi dan Sumatra. Malah bahasa yang digunakan di mahkamah-mahkamah di Pulau Pinang mencerminkan keanekaragaman manusia (human diversity) di penempatan British tersebut selain mencerminkan sifat inklusif pentadbiran keadilan di Pulau Pinang. Bahasa yang digunakan termasuklah bahasa-bahasa Indonesia seperti Melayu, Jawa, Bugis dan Batak.

“Malay Town” di Acheen Street
Dalam susun-atur perkotaan yang asal, “Malay Town” terletak di bahagian selatan George Town. Lokasi “Malay Town” ini menepati pemukiman Acheen Street (Lebuh Acheh) hari ini, di mana Tengku Syed Hussain Aideed, yang datang dari Aceh, bermastautin, mendirikan masjidnya dan akhirnya dikebumikan. Peninggalannya masih dapat ditemui di Acheen Street. Ini termasuk Masjid Melayu Acheen Steret, Gedong Aceh, yang juga disebut Rumah Tinggi or Koan lau-a dalam bahasa Hokien, dan makamnya.

Pada awal abad ke 19, orang-orang Bugis dan Aceh menggunakan Sungai Pinang sebagai “lebuhraya” untuk mengangkut keluaran pertanian seperti rempah dan kopra. Sungai Pinang hari ini adalah sungai yang paling tercemar di Malaysia.

Lama-kelamaan Pulau Pinang menjadi pusat perdangangan bagi Sumatra khususnya Aceh. Di Pulau Pinang, lada hitam, batu-bata, ubin, kain, komoditi berharga seperti emas, kayu-kayan, ikan, dan sebagainya dijual-beli untuk barangan dari tempat-tempat lain di dunia.Pulau Pinang juga menjadi pusat perdagangan hamba abdi (perbudakan) yang aktif. Hamba abdi (budak) dari seluruh kepulauan Nusantara termasuk Melayu, Batak, Jawa dan dari bangsa lain dijual-beli di Pulau Pinang. Bagaimanapun, hamba abdi yang paling laku atau digemari adalah “girls and boys” dari Pulau Nias di pantai barat Sumatra. “Gadis-gadis” Nias mempunyai nilai pasaran yang tinggi kerana kecantikan dan kecerahan warna kulit mereka.

Perbudakan dan Keturunan Cina Peranakan
Pulau Pinang juga menjadi pusat perdagangan hamba abdi (perbudakan) yang aktif. Hamba abdi (budak) dari seluruh kepulauan Nusantara termasuk Melayu, Batak, Jawa dan dari bangsa lain dijual-beli di Pulau Pinang. Bagaimanapun, hamba abdi yang paling laku atau digemari adalah “girls and boys” dari Pulau Nias di pantai barat Sumatra. “Gadis-gadis” Nias mempunyai nilai pasaran yang tinggi kerana kecantikan dan kecerahan warna kulit mereka.

Sebahagian besar dari hamba-hamba abdi ini khususnya “gadis-gadis” yang cantik dan “putih” warna kulitnya dibeli oleh orang-orang Cina. Ketika itu, perempuan Cina tidak dibolehkan meninggalkan negeri Cina oleh empayar/Maharaja Cina. Maka tercatat pada tahun 1823 bahawa: “The women get comfortably settled as the wives of opulent Chinese merchants, and live in the greatest comfort”, dan perempuan-perempuan ini, “contributed so much to the happiness of the male population, and the general prosperity of the settlement”.

“…banyak orang Cina menikah dengan budak-budak yang berasal dari Sumatra Utara (Batak dan Nias) dan membina rumah tangga di Malaya. …Berdasarkan hal-hal ini dapatlah dikatakan, bahwa di dalam tubuh banyak orang Cina Melayu di Pesisir Timur Sumatra dan di Malaya mengalir juga darah Batak dan Nias, sekalipun sudah pasti sulit meneliti salsilahnya”.

Sementara hamba-hamba abdi perempuan “became wives of respectable Chinese”, hamba-hamba abdi lelaki yang bekerja keras (industrious) “became wealthy”. Sesetengah keturunan orang-orang Cina-Cina Selat atau Baba Nyonya adalah hasil dari perkahwinan campur ini. Dalam pada itu, perkahwinan campur ini tidak terhad kepada mereka sahaja. Perpindahan sesetengah keluarga Cina Peranakan dari Medan ke Pulau Pinang dipermudahkan oleh hubungan keluarga dan rangkaian perniagaan seperti dalam hal Cheong Fatt Tze di Pulau Pinang dan Chong Ah Fie di Medan.

Rusuhan Pulau Pinang, 1867
Pada 1867, berlaku rusuhan Pulau Pinang di antara “jama’ah” Bendera Merah dan Bendera Putih yang disertai oleh sekutu-sekutu mereka iaitu “kongsi gelap” (istilah yang digunakan oleh pemerintah British) Cina. Orang-orang Melayu, Jawi-Pekan, Jawa dan Boyan (mereka disebut Bawaen di Indonesia) terlibat dalam rusuhan tersebut. Acheen Street menjadi pusat kegiatan “jama’ah” Bendera Merah. Bendera Merah mempunyai cabang di Kampung Jawa, Kampung Bahru, Teluk Jelutong, Sungai Pinang, Sungai Gelugor, Batu Uban, Sungai Nibong, Batu Maung, Teluk Kumbar, Air Hitam, Dato’ Kramat, Titi Papan, Penang Road, Dhobie Ghaut, Kampung Lama dan Bayan Lepas. Sesetengah tempat-temapt ini merupakan pemukiman orang-orang Indonesia, khususnya Sumatra.

Pada 1867, berlaku rusuhan Pulau Pinang di antara “jama’ah” Bendera Merah dan Bendera Putih yang disertai oleh sekutu-sekutu mereka iaitu “kongsi gelap” (istilah yang digunakan oleh pemerintah British) Cina. Orang-orang Melayu, Jawi-Pekan, Jawa dan Boyan (mereka disebut Bawaen di Indonesia) terlibat dalam rusuhan tersebut. Acheen Street menjadi pusat kegiatan “jama’ah” Bendera Merah. Bendera Merah mempunyai cabang di Kampung Jawa, Kampung Bahru, Teluk Jelutong, Sungai Pinang, Sungai Gelugor, Batu Uban, Sungai Nibong, Batu Maung, Teluk Kumbar, Air Hitam, Dato’ Kramat, Titi Papan, Penang Road, Dhobie Ghaut, Kampung Lama dan Bayan Lepas. Sesetengah tempat-temapt ini merupakan pemukiman orang-orang Indonesia, khususnya Sumatra.

Malah sesetengah ketua ‘jama’ah” ini seperti Said Mahomed Atas, Said Houssain Ideed dan Che Aboo, dianggap sebagai orang Aceh atau orang yang berasal dari Aceh.

Pada 4 Ogos 1867, Sheikh Omar Basheer atas perintah Gabenor Negeri-Negeri mengeluarkan fatwa “mengharamkan” semua orang Islam dari pelbagai bangsa – Melayu, Arab, Keling, Benggali dan lain-lain, yang tidak dikenal-pasti, dari menjadi anggota “jama’ah jama’ah” ini.

“Prang Kaphee Ulanda” & Dewan Delapan
Pada bulan April 1873, Belanda menlanggar Aceh tetapi serangan itu dipatahkan. Berikutan itu, peperangan selama beberapa dekad yang disebut sebagai “Praang Aceh” oleh Belanda, dan “Prang Kaphee Ulanda” oleh orang-orang Aceh. Untuk memberi kemenangan kepada perjuangan Aceh, sembahyang hajat dikerjakan di masjid Acheen Street.

Majlis Delapan atau Parti Aceh Penang yang terdiri dari pelarian-pelarian Aceh dan penyokong-penyokong tempatan mewakili kepentingan Aceh di Pulau Pinang. Majlis tersebut bertindak atas nama Sultan Aceh, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan diplomatik, perang urat saraf dan membekalkan persenjataan kepada Aceh. Tokoh ternama seperti Syed Mohamed Alatas, seorang ketua “kongsi gelap” Bendera Merah, menyeluduk senjata api kepada pejaung-pejuang Aceh pada tahun 1870-an.

Sejak sekian lama, Pulau Pinang telah menjadi tempat jama’ah Haji bertolak ke tanah suci, Mekah dan Madinah. Ramai jama’ah Haji Aceh telah berlepas dari Pulau Pinang termasuk Teungku Sheikh Saman di Tiro, yang lebih dikenali sebagai Teungku Chik di Tiro. Beliau berangkat ke tanah suci pada tahun 1850-an dengan kapal Inggeris. Teungku Chik di Tiro merupakan tokoh agama yang paling keras menentang Belanda dalam “Prang Kaphee Ulanda”.

Pada bulan June 1873, seramai 270 jama’ah Haji Aceh terdampar di Pulau Pinang selama hampir setahun lantaran kepungan luat Belanda ke atas Aceh. Jama’ah Haji Aceh ini yang keputusan wang telah ditampung oleh masyarkat Aceh di Pulau Pinang. Ketika itu, ditaksirkan terdapat seramai 300 orang-orang Aceh di Pulau Pinang, dan bilangan ini bertambah dengan kunjungan dari sahabat-handai dan kaum keluarga.

Pada tahun 1890, orang-orang Jawa dibawa masuk ke Pulau Pinang untuk bekerja di syarikat relau Cina di Jalan Dato’ Kramat. Orang-orang Jawa ini menjadi penghuni Kampong Jawa di jalan tersebut.

Sheikh Haji dan Pekerj aan Haji
Sebelum urusan Haji diambil-alih oleh keluarga Arab al-Masyhor, urusan Haji telah dikendalikan oleh Muhammad Ma’som bin Shaikh Abdul Marian, yang lebih dikenali sebagai Pak Ma’som Mendeleng (Mandailing).

Pulau Pinang menjadi tumpuan Sheikh-Sheikh Haji yang menguruskan jama’ah jama’ah Haji dari negeri-negeri utara semenanjung, Sumatra dan Selatan Siam. Pekerjaan Haji ini berterusan sehingga urusan Haji diambil-alih oleh Tabung Haji dan kapalterbang menggantikan kapal Haj i pada tahun 1970-an.

Pada tahun 1889, Ahmad bin Haji Muhammad Rashid Talu, seorang anak migran (pendatang) Minang dari Sumatra Barat membesar (barangkali dilahirkan) di Lumut Lane off Acheen Street. Setelah dewasa, beliau menjadi seorang novelis yang hebat menulis dalam bahasa Melayu di Malaya sebelum Perang Dunia Kedua. Novelnya, Iakah Salmah? merupakan novel bahasa Melayu yang pertama yang menggunakan latar lokal/tempatan.

Percetakan dan Persuratkhabaran Melayu
Pada awal abad ke 20, Pulau Pinang menjadi pusat percetakan Melayu khususnya di bahagian utara semenanjung. Orang-orang Rawa (mereka juga dikenali sebagai orang Rao di Sumatra) telah mengambil-alih percetakan Melayu pada tahun 1920-an dari tangan orang-orang Arab. Setelah Singapura disingkirkan dari Malaysia, warisan/peninggalan percetakan dan persurakhabaran Melayu yang terbesar (barangkali) di Malaysia, ditemui di Pulau Pinang. Percetakan-percetakan ini tertumpu di Acheen Street, Dato’ Kramat Road dan Jelutong Road.

Syekh Tahir Jalaluddin, bapa kepada Tun Hamdan Syekh Tahir, bekas Gabenor Pulau Pinang yang baru bersara, setelah tamat pengajiannya di Universiti al-Azhar, berhijrah ke Pulau Pinang pada awal abad ke 20, dan tidak kembali ke negeri asalnya, Minangkabau. Beliau kemudian mengajar di Madrasah al-Masyhur al-Arabiyah, yang menerima pelajar dari semenanjung, kepulauan Nusantara dan Selatan Siam.

Setelah terlibat dalam mogok keretapi di Medan, Halalloedin Hamzah, seorang etnis Mandailing, mengungsi ke Pulau Pinang pada tahun 1929, dan menukarkan namanya kepada Ahmad Noor Abdul Shukor supaya tidak dapat dicari oleh perisikan Belanda. Beliau telah bekerja dengan akhbar, Saudara, di mana beliau telah belajar Jawi. Beliau kemudian menjadi editor, Suara Islam Sa-Malaya, yang menentang pembentukan Malayan Union yang bereuuan menggantikan pemerintahan dengan “nasihat” dengan sebuah negara kesatuan dan kewarganegaraan tunggal.

Anak-anak keturunan orang-orang Indonesia yang menempah nama di Pulau Pinang dan Malaysia termasuklah pelakon, pengarah dan penyanyi, P. Ramlee, generasi kedua orang Aceh; Abdullah Arif, seorang pelukis perintis (water colourists), generasi kedua orang Batu Bahara dari Sumatra Timur.

Kedatangan Masa Kini
Perantauan dan perpindahan orang-orang Indonesia ke Pulau Pinang berterusan hingga ke hari ini. Sesetengah orang-orang Tionghua yang melarikan diri dari rusahan kaum di Indonesia pada tahun 1999, mengungsi ke Pulau Pinang dan menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Cina dan swasta di Pulau Pinang, dan telah membeli kondominium-kondominium mahal dan kurang lebih menyelamatkan pasaran hartanah di Pulau Pinang.

Menurut sesetengah kalangan, Pulau Tikus telah menjadi suburb orang Tionghua di Pulau Pinang. Kehadiran mereka menjadi kejutan kepada orang Cina dan bukan Melayu, kerana di pasar Pulau Tikus kita akan ketemui dan mendengar orang-orang Cina berbahasa “Melayu” (sebenarnya Bahasa Indonesia) dengan fasih, sedangkan orangorang Cina Pulau Pinang sendiri ramai yang tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik.

Bagi orang-orang Aceh termasuk pelajar-pelajar Aceh, Pulau Pinang masih menjadi tempat “buangan” yang selamat dari negeri mereka yang sedang “berperang”. Bagi orang-orang Indonesia khususnya dari Sumatra yang menghadapi masalah kesihatan, mereka datang ke Pulau Pinang mencari khidmat perubatan. Sementara pembantupembantu rumah Indonesia yang berbanga Jawa, Pulau Pinang tempat mencari rezeki.

Dek kerana pendatang, pengunjung dan pelajar Indonesia di Pulau Pinang dianggap sebagai orang luar atau orang asing; dari negara yang dianggap lebih rendah dari Malaysia, dari segi ekonomi; dan kerana sikap orang Malaysia yang menganggap mereka sebagai orang “Indonesia” (istilah serumpun nampaknya lip service sahaja), orang-orang Indonesia di Pulau Pinang, rata-rata tidak diendahkan.

Walhal di Pulau Pinang orang-orang Indonesia boleh menemui warisan budaya peninggalan nenek moyang mereka, sementara bagi orang-orang Malaysia, di Indonesia mereka boleh menemui tempat asal nenek moyang mereka. Tapi di Pulau Pinanglah, dapat kita sama-sama menikmati warisan budaya masing-masing.


Nota Hujung

*(1) Makalah ini dibentangkan di Pengkisahan Melayu Pulau Pinang, anjuran Persatuan Warisan Pulau Pinang (Penang Heritage Trust) dan akhbar berbahasa Inggeris, The Star, hari Sabtu, 25 Ogos 2001, di Hotel City Bayview, Lebuh Farquhar, Pulau Pinang.
*(2) Sejak tahun 1998, penulis rnakalah ini merupakan wakil rasmi Badan Warisan Sumatra di Malaysia, dan ketua projek perantauan, kepemerintahan dan warisan budaya Mandailing dukungan The Toyota Foundation. Baru-baru ini, penulis diangkat menjadi Asian Public Intellectual (API) Fellow oleh The Nippon Foundation. Penulis adalah pencetus laman web Mandailing, Horas Mandailing, yang boleh dikunjungi di www.mandailing.org

Abdur-Razzaq Lubis*(2),
Asian Public Intellectual, Nippon Foundation